Gamla dokument berättar om Svensköp

140 kr

Kategori: Etikett:

Beskrivning

”Mitt intresse för Svensköp grundar sig inte endast på att det är min hembygd. Genom släktforskning fann jag att mina anor går tillbaka till 1600-talets Svensköp. Till en början var de endast namn och data och uppgifter om att de var bönder. Men efterhand kom en undran om deras levnadsbetingelser- Att de hade det strävsamt och levde under tämligen knappa förhållanden kunde jag föreställa mig. Men hur var deras kringförhållande.

I Bouppteckningar fann jag förteckning över deras ägodelar. Och med få undantag hade de inte några stora materiella tillgångar. en ofta förekommande ägodel var en brännvinspanna och den var väl inte alltid till glädje, vilket flera inslag kommer att visa.

Sen ville jag också veta lite som deras relationer till varandra. I Domböckerna fann jag mycket av intresse. Jag har bläddrat igenom Domböckerna för Frosta härads Tingsrätt och gjort avskrifter av en del protokoll från olika tillfällen där Svensköpsbor figurerar. För det var inte alldeles friktionsfritt att leva i gångna tider i Svensköp. Det förekom inte alltför svåra brott, men ibland var grannsämjan inte den bästa. Jag har tagit med ett urval av varierande art.

Protokollen är i möjligaste mån ordagrant återgivna. Dock har viss korrigering gjorts beträffande stavning, kommatering och stor bokstav, för att underlätta läsningen och förståelsen av innehållet. Över varje dokumentär angivet årtal, datum och nummer i Domböcker och Bouppteckningar, för att den som är intresserad lätt skall kunna ha möjlighet att finna originalet. Originalen är skrivna med den gamla skrivstilen.

Det har inte alltid varit lätt att tyda den texten och jag reserverar mig för feltolkning och felskrivning, men tror inte att detta påverkar innehållet i avskrifterna.

Det jag presenterar här vill vara en liten detalj i arbetet att levandegöra gångna tiders Svensköp, men är också en uppmaning till andra att fortsätta, för det finns mycket mer att berätta.

Lund i oktober 1999
Kurt Mårtensson”

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Gamla dokument berättar om Svensköp”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *