Om oss

Skånes Släktforskarförbund (tidigare Skånes Genealogiska Förbund, SGF) bildades den 25 februari 1937 för att främja och stödja den genealogiska forskningens intressen rörande Skåne samt att vara ett samverkansorgan för skånska släktforskarföreningar.

Förbundets uppgift är att bistå medlemsföreningar i deras arbete med övergripande tjänster såsom information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning, m.m; att verka för samordning av släktforskarinsatser av olika slag rörande skånskt källmaterial; att samverka med olika typer av släktforskarintressenter (institutioner, stiftelser, företag, organisationer, förbund och föreningar); samt att förvalta förbundets arkiv, databaser och bibliotek.

I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar. Skånes Släktforskarförbund är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund och består av 19 lokala skånska släktforskarföreningar samt 3 stödföreningar med vilka man har nära samarbete.

Besök gärna vår hemsida: www.sksf.se.