Ett annat Verum. Om emigrationen 1850-1925

300 kr

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Vid presentationen av boken ”Verum förr och senare” som utgavs av Verums Bygdelag 2006, konstaterades att Verumsborna förlänats ett landskap som uppvisar en härlig mångfald av skogs- och jordbruksmarker. I bygden finner man slingrande vattendrag som bevattnar ett av Skånes mest välbevarade våtmarksområden. Här finns även djupa granskogar, hjortronbevuxna myrmarker och några täta bokskogar. Även om naturen i Verum nuförtiden ger en god livskvalitet åt sina invånare var livsvillkoren vid mitten av 1800-talet allt annat än goda. Många socknar i norra Skåne drabbades av svår missväxt på 1860-talet. De tre åren 1867, 1868 och 1869 fick benämningarna det blöta året, det kalla året och det svåra året utan utsäde. Under dessa nödår valde ett hundratal verumsbor att arbetsutvandra till Danmark och Nordtyskland. Detta blev startpunkten för en mera omfattande utvandring från Verums socken. Folkmängden i socknen uppgick år 1860 till ca 1 600 personer och under 1800-talets andra hälft emigrerade mer än 600 personer från socknen. Antalet invånare i Verums församling är nu ca 450 personer.

Redan före 1860 hade ett trettiotal personer utvandrar till norra Amerika från socknen. En andra våg av utvandring till USA och Nordtyskland inföll åren närmast efter missväxten. Den tredje perioden av omfattane emigration till Amerika inleddes 1879 och fortsatte med viss variation fram till första världskrigets utbrott 1914. Antalet amerikaresenärer med reglrätt utflyttningsattest var i genomsnitt 12 personer per år och under de första 25 åren på 1900-talet utvandrade totalt 200 personer. Långt in på 1900-talet hade släkt och vänner täta kontakter med varandra över Atlanten.

Bygdelaget vill med denna bok förmedla några inblickar i hur livet gestaltade sig för dem son valde att söka sig en ny tillvaro bortom haven. Därutöver kan skildringen av utvandrarnas kontakter med hemmavarande släktingar och bekanta spegla tillvaron i födelsebygden under åren 1850-1925.

Verums bygdelag

Författare: Mats Pettersson

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ett annat Verum. Om emigrationen 1850-1925”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *